جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

تحلیلی بر وضعیت سرمايه فكري در صنعت بانکداری/ عاشقی ، حسن/ چاپ شده در مجله علمی و تخصصی علوم انسانی

  تحلیلی بر وضعیت سرمايه فكري در صنعت بانکداری

  (مورد : بانک توسعه تعاون)

  حسن عاشقی[1](دانشجوی دکترا و معاون برنامه ریزی اداره آموزش/مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون، تهران، ایران)

  حجت الله دهقان(کارشناس ارشد مدیریت و كارشناس پژوهش/مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون، تهران، ایران)

  چکیده :

  هدف پژوهش حاضر تبیین وضعیت سرمایه فکری در بانک توسعه تعاون بوده است. برای نیل به مقصود مذکور، ادبیات و پیشینه مرور و مفهوم و ابعاد سرمایه فکری شناسایی و وضعیت سه بعد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای به عنوان ابعاد سرمایه فکری مورد سنجش قرار گرفت. شد.

  پژوهش حاضر به لحاظ روش گردآوری داده ها و اطلاعات از نوع توصیفی – پیمایشی و از حیث هدف، جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر همه مدیران و کارشناسان بانک توسعه تعاون در مدیریت شعب استان بوده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 30 ســـئوال بوده است. روایی ابزار با بهره گیری از نظرات خبرگان و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.

  داده ها و اطلاعات بدست آمده از جامعه آماری بر مبنای مدل مفهومی استخراج شده از ادبیات و پیشینه موضوع، طبقه بندی و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. یافته های بدست آمده از پژوهش بیانگر این است که در بانک توسعه تعاون وضعیت سرمایه فکری از نگاه کارشناسان و مدیران نسبتاً مطلوب است. همچنین وضعیت هر کدام از ابعاد تک به تک نیز نسبتاً مطلوب بوده و ابعاد سرمایه رابطه‎ای، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به ترتیب با بالاترین میانگین رتبه های اول تا سوم را دارند.

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد سرمایه فکری دارای سه بعد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‎ای است . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد وضعیت سرمایه فکری در بانک توسعه تعاون از نگاه جامعه آماری مشتمل بر سه بعد اشاره شده نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است.

  کلید واژه ها : سرمایه ، سرمایه فکری و بانک


  [1] - نویسنده مسئول h.asheghi@ttbank.ir


  این مطلب تا کنون 35 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395
  منبع
  برچسب ها : سرمایه ,بانک ,پژوهش ,وضعیت ,فکری ,توسعه ,سرمایه فکری ,بانک توسعه ,توسعه تعاون ,سرمایه ساختاری ,ابعاد سرمایه ,بانک توسعه تعاون ,انسانی، سرمایه سا ,
  تحلیلی بر وضعیت سرمايه فكري در صنعت بانکداری/ عاشقی ، حسن/ چاپ شده در مجله علمی و تخصصی علوم انسانی

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 4 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر