خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

نمونه سوال درس جامعه شناسی آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور - رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

  1-     مطالعه و پژوهش جامعه شناختی مبتنی بر کدام یک از گزینه­های زیر است؟

  1-تفسیرگرایی                    2-تقدیرگرایی             3- نیازمندی                              4- نظریه

  2-     توجه جامعه شناسی به آموزش و پرورش پس ازچه زمانی افزایش پیدا کرد؟

  1-پس از اهمیت پیدا نکردن کارکردهای آن                                               2- پس از گسترش آموزش و پرورش غیر رسمی در جهان

  3- پس از گسترش آموزش و پرورش رسمی در جهان                                4- پس از گسترش جنگ در جهان

  3-      نظریه «مبادله» جز کدام یک از رویکردهای جامعه شناختی می باشد؟

  1-تعامل گرایی                   2-کارکردگرایی           3- ساختارگرایی                          4- تضادگرایی

  4-     ......... از محیط خود اطلاعات، مواد،افکار تازه و افرادی را برای اشتغال دعوت می­کند.

  1- سازمان                         2-برونداد              3- دورنداد                             4- بازخورد

  5-     به کارکردهایی که نهاد اساسا برای تحقق بخشیدن به آنها موجودیت یافته چه می­گویند؟

  1-کارکردهای نهان و آشکار                                           2-کارکردهای آشکار        

  3- کارکردهای نهان                                                                  4- کارکردهای موجه

  6-     نهادهای اجتماعی برای انجام دادن وظایف خود، به مشارکت افراد انسان با چه عنوانی نیازمندند؟

  1-تعامل گرا                       2-کارگزار                  3 - ساختارگرا                             4- کارکردگرا

  7-     جامعه امروز، برای پرورش اجتماعی مردم خود از چه نهادی استفاده می کند؟

  1-آموزش و پرورش، اقتصاد، دین                                              2- آموزش و پرورش، سیاست، دین          

  3- آموزش و پرورش، دین، خانواده                                            4- سیاست،خانواده، دین

  8-     همسازی و همنوایی فرد با ارزشها و نگرشهای گروهی و اجتماعی به چه معناست؟

  1-پرورش اخلاقی                               2-نهادی شدن           3 – جامعه پذیری                       4- پرورش سیاسی

  9-     از نظر وبر عامل اصلی وجهه شخص چیست؟

  1-مدرسه                     2-شغل                      3 – خانواده                                    4- مذهب

  10-  استعاره برنامه درسی پنهان را اولین بار چه کسی به کار برد؟

  1-ایلیچ                        2-بولز                        3 – بنسون                                    4- جکسون

  11-  دو کارکرد آموزش و پرورش در ارتباط با قشر بندی اجتماعی کدام است؟

  1-تفکیک و تحرک                2-تفکیک و گزینش             3 – تفکیک و بکارگماری                4- گزینش و به کارگماری

  12-  ساموئل بولز وز هربرت گین تیس معتقدند مدارس در جهت منافع کدام نظام عمل می­کنند؟

  1-سرمایه داری                      2-کارگری                                     3 – توسعه یافته                                 4- توسعه نیافته 

  13-  کدام اندیشمند معتقد است که طبیعت، حس درک و تشخیص خوب و بد را در نهاد انسان به ودیعه گذاشته است؟

  1-لستروارد           2-هربارت                          3 – دورکیم                   4- اسپنسر 

  14-  ساموئل بولز و هربرت گین تیس معتقدند مدارس در جهت منافع کدام نظام عمل می­کنند؟

  1-سرمایه داری         2-کارگری                                  3 – توسعه یافته                                 4- توسعه نیافته 

  15-  منظور از توسعه اجتماعی تغییر اجتماعی و  سنجیده و مبتنی بر ...... است.

  1-اصول                       2-روابط                     3 – هدف                                      4- برنامه ریزی

  16-  کدام مورد از کارکردهای نهانی نظام آموزشی محسوب می شود؟

  1-جامعه پذیری                  2- اجتماعی شدن                       3- پرورش سیاسی                      4- دوری جوانان از کار

  17-  کدام یک از رویکرد های جامعه شناسی بر وحدت گرایی در عین کثرت گرایی توجه دارد؟

  1-کار کرد گرایی                 2- رویکرد ستیز                         3- رویکرد تعاملی                       4-رویکرد مطالعاتی

  شاد و پیروز باشید


  این مطلب تا کنون 32 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها :      ,                ,کدام ,پرورش ,            ,اجتماعی ,معتقدند مدارس ,منافع کدام ,کدام نظام ,توسعه نیافته  ,ساموئل بولز ,
  نمونه سوال درس جامعه شناسی آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور - رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر